r10 - 03 Apr 2008 - 01:03:34 - UrachadaKetpromYou are here: NTL >  Main Web  > SchoolOutreach > NanProvince

สรุปการประชุมวันที่ 3 เมษายน 2551

การบ้าน 1.ติดต่อคุณครูที่น่านเพื่อเข้ามาประชุมที่กรุงเทพ กับ กลุ่มครูบ้านนายาว 2.วิทยาลัยเทคนิค สอนให้ครูซ่อมคอมพิวเตอร์ 3.ร่วมกับเหมียวและบาส ในการหาครูน่านร่วมเดินทางไปอบรมพร้อมเหมียว

รายงานการเดินทางไปน่านในโครงการ School Outreachวันที่ 7-9 ธันวาคม 2550

สถานที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธาราม เจ้าหน้าที่ พระอาจารย์คงศิลป์ จุดประสงค์ เพื่อติดตามการใช้โปรแกรมทันใจ และปัญหาอื่นๆ

ความเป็นมา

พระอาจารย์คงศิลป์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธาราม มีดำริที่จะเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานและพับสา รวมทั้งถ่ายทอดความรู้จากคัมภีร์เหล่านี้ให้เป็นมรดกแก่ชุมชนต่อไป ด้วยเหตุนี้ ดร.กว้าน สีตะธนี จึงได้นำซอฟต์แวร์โปรแกรมทันใจไปให้ใช้ ดังนั้นในการเดินทางไปติดตามงาน school-outreachที่จังหวัดน่านจึงได้ไปติดตามผลการใช้โปรแกรมทันใจเพื่อจัดเก็บเอกสารใบลาน โปรแกรมทันใจเป็นโปรแกรม OCR ภาษาไทยและอังกฤษ สามารถรับอินพุตเป็นภาพจากกล้องดิจิตอลซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ เพราะ OCR โดยทั่วไปรับอินพุตจากสแกนเนอร์ แต่การใช้สแกนเนอร์ไม่เหมาะกับการใช้กับใบลานเพราะความร้อนของสแกนเนอร์อาจทำให้ใบลานเสียหายได้

ผลการติดตาม

พระอาจารย์คงศิลป์ได้ถ่ายรูปใบลานและพับสาด้วยกล้องดิจิตอลเพื่อนำไปใช้ต่อในโปรแกรมทันใจ พบปัญหาในการถ่ายรูปใบลานและพับสา ดังนี้

 1. ขนาดของใบลาน ใบลานส่วนใหญ่มีความกว้างประมาณ 1.5 นิ้ว แต่มีความยาวตั้งแต่ 18-24 นิ้ว โดยประมาณ ตัวอักษรบนใบลานที่ได้จากภาพถ่ายจึงไม่ค่อยชัดเจน เพราะไม่สามารถซูมได้ หากต้องการให้ตัวอักษรคมชัดกว่านี้จะต้องแบ่งถ่ายภาพใบลานเป็นส่วนๆ
 2. พับสา ซึ่งเป็นสื่อบันทึกพื้นเมืองแบบหนึ่ง เย็บเล่มคล้ายสมุดฉีก มีการเขียนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขนาดของเล่มไม่แน่นอน แต่ความกว้างความยาวไม่ได้แตกต่างกันมากจนเป็นปัญหาในการถ่ายภาพมากเท่าใบลาน
 3. สมุดไทย พระอาจารย์ได้คัดลอกใบลานบางส่วนลงบนกระดาษสมัยใหม่โดยใช้ปากกาหมึกแห้งธรรมดา ปรากฏว่าขนาดของสมุดมีปัญหาเช่นเดียวกับใบลานคือแคบแต่ยาว และยังมีปัญหาเรื่องหมึกทะลุไปอีกหน้ากระดาษหนึ่ง ทำให้ภาพที่ได้มี noise สูง
 4. โปรแกรมทันใจเป็นโปรแกรม OCR ซึ่งต้องมีการฝึกฝนชุดตัวอักษรเพื่อให้สามารถรู้จำได้ แต่อักขระล้านนาบนใบลานนี้ยังไม่เคยถูกฝึกฝนกับระบบมาก่อน จึงไม่สามารถนำไปใช้งานกับใบลานได้

ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติ

 1. พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคในการถ่ายภาพใบลาน เช่นต้องทำรางสำหรับวางใบลานเพื่อตรึงตำแหน่งของใบลานไม่ให้โค้งงอ และกำหนดจุดและมุมของกล้องเพื่อให้ได้ภาพที่ดีและชัดเจนที่สุด
 2. การวิจัย OCR ภาษาล้านนา

สถานภาพทางเทคโนโลยีของภาษาล้านนา

 1. มีตำราสอนอ่านภาษาล้านนาถิ่นน่านโดยเฉพาะ
 2. มีการพัฒนาคีย์บอร์ดให้สามารถพิมพ์อักขระล้านนาได้ มีใช้ที่วัดนิโครธาราม

ปัญหาอื่นๆ

 1. คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ในห้องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ 4 เครื่อง เป็นปัญหาไวรัส 2 เครื่อง และคาดว่าน่าเป็นปัญหาเรื่องบอร์ด 2 เครื่อง เนื่องจากที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมไม่มี license โปรแกรมป้องกันไวรัส จึงไม่สามารถ update โปรแกรมได้ น่าจะต้องupdate data file ของโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบออฟไลน์ แล้วเอาไปใช้ที่โรงเรียนฯ ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือการformat เครื่อง ส่วนอีก 2 เครื่องที่บูทไม่ได้ คงต้องหาช่างจากข้างนอกเข้าไปช่วยดู
 2. พระอาจารย์คงศิลป์ได้รับซอฟต์แวร์จากหน่วยงานต่างๆ มาใช้มากมาย บางอย่างท่านสามารถใช้งานได้ แต่บางอย่างท่านก็ยังขาดความเข้าใจ ทำให้ไม่สามารถเผยแพร่หรือแบ่งปันให้โรงเรียนอื่นใช้งานได้ ในเรื่องนี้ได้ขอให้คุณครูปิ่นรัก วิยา โรงเรียนบ้านสว้า เข้าไปช่วยดูให้ว่าพระอาจารย์มีอะไรอยู่ในคลังบ้าง อาจจะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการใช้งานได้ดีขึ้น และนำสิ่งที่ท่านได้รับไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้

-- MonthikaBoriboon - 09 Jan 2008


สถานที่ โรงเรียนบ้านสว้า และ หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนว้า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล นางสาวปิ่นรัก วิยา จุดประสงค์ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ และ เพื่อศึกษาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มอบให้ทางโรงเรียนและ อยู่ภายใต้การดูแลของครูคอมพิวเตอร์ (นางสาวปิ่นรัก วิยา)

ความเป็นมา

โรงเรียนบ้านสว้าเป็นหนึ่งในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในอำเภอบ่อเกลือ และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จากทั้งสิ้น 30 โรงเรียน ..ในปี2549 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ นอกจากนี้ยังได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากโครงการฯ ทำให้จัดสรรห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเป็น 2 ห้อง เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมสำหรับการสอนเด็กเล็ก ในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่าย เช่น การเปิดเครื่อง การใช้ mouse ร่วมกับสื่อการสอนที่ทางโรงเรียนจัดให้ สำหรับเครื่องใหม่นั้นเหมาะสำหรับการนำไปสอนงานด้าน Graphic Msoffice และอื่นๆ โดยมีการสอนผ่านสื่อที่ได้งบประมาณ 400,000 บาทในการจัดซื้อจากโครงการฯ โดยปัญหาที่มีคือ สื่อการสอนแบบ CAI แต่ละหัวข้อประกอบด้วย CD 1 แผ่นเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถให้นักเรียนทั้งห้องเรียนพร้อมกันได้ หากนำระบบติดต่อกับServer ผ่านทาง LAN มาใช้จะติดปัญหาเช่นกันเพราะไม่มีช่องสัญญาณพอสำหรับนักเรียน 20 คนพร้อมกัน ทางครูปิ่นรักมีแนวคิดในการนำ LearnSquare?(LS) เข้ามาเป็นสื่อกลางในการเรียกข้อมูลแต่ติดปัญหาการ import ข้อมูลจากแผ่น CD เนื่องจาก LS ไม่ยอมรับไฟล์ในรูป แบบ ที่มี.exe เพื่อป้องกันการทำงานหรือการติด Virus ผ่านทางเครือข่าย แต่อาจทำได้โดยการเขียน Script แก้ไขในอนาคต ซึ่งต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ LS ของทางเนคเทคในการแก้ปัญหา

ผลการติดตาม

ในส่วนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายจากเนคเทคนั้น ทางครูปิ่นรักได้นำไปใช้เป็น Server กลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างครูและข้อมูลของโรงเรียน โดยมีการดูแลติดตั้งโปรแกรมทั้งที่มีลิขสิทธิ์เป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เช่น Msoffice เนื่องจากทางเจ้าหน้าทีธุรการและครูหลายท่านเรียกร้องเนื่องจากไม่ถนัดในการใช้ openoffice โดยทั่วไปคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพดีมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการนำ LS ไปใช้อย่างจริงจัง เนื่องจากติดปัญหาการสร้างสื่อหรือ Content สำหรับการสอนเพราะทางครูไม่มีเวลาในการทำ ในการแก้ปัญหาในอนาคต มีแนวทางการนำสื่อที่มีอยู่แล้วมาปรับใชกับ LS โดยวางแผนให้มีการประสานงานระหว่างพระครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมและครูปิ่นรักโรงเรียนบ้านสว้าในการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำสื่อที่ทางพระครูได้รับมอบจากหลายหน่วยงานมาใช้ใน LS ได้ และให้ทางโรงเรียนบ้านสว้าที่มีความชำนาญด้าน LS แต่ขาดแคลนสื่อสามารถเลือกใช้สื่อที่ต้องการจากที่มีเพื่อลดปัญหาและเวลาในการสร้างสื่อสำหรับใช้ใน LS ภาพรวมโดยทั่วไปของโรงเรียนบ้านสว้าอยู่ในสภาพดี มีไฟฟ้า น้ำประปาภูเขา IPSTAR และดาวเทียมเพื่อการศึกษาทางไกล ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ ครูส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ยกตัวอย่างการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการสร้างสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นต้น แต่ขณะนี้ยังขาดแคลนที่พักครู และ ห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูในพื้นที่ โดยทางแก้ไขที่ผ่านมาคือครูได้รวมเงินกันเองในการสร้างที่พัก โดยใช้ไม้ส่วนที่เหลือจากการสร้างอาคารหลังใหม่ และ ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงรวมเงินกันสร้างห้องอาบน้ำให้ดีขึ้นกว่าสังกะสี 4 ด้านที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ไม่สามารถกันลมหนาวได้

-- UrachadaKetprom - 09 Jan 2008

รายงานความก้าวหน้าโครงการอบรม Learn Square ครั้งที่ 4 จ.น่าน

มจธ.โดยการสนับสนุนของเนคเทคได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Learn Square สำหรับครูสังกัด อ.เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2550 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นครั้งสุดท้ายของงบประมาณที่เสนอขอไว้จากโครงการเสริมสร้างทักษะด้านไอที จังหวัดน่าน ผลของโครงการในส่วนของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมหลักสูตร Learn Square ” สามารถสร้างวิทยากรได้รวม 4 คน ได้แก่

   1. นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย (ครูเดียร์) โรงเรียนบ่อเกลือ
   2. นางสาวปิ่นรัก วิยา (ครูปิ่น) โรงเรียนบ้านสว้า
   3. นางสาวกิ่งดาว จำปา (ครูดาว) โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
   4. นายสุพจน์ สุทธิแสน (ครูพจน์) โรงเรียนบ้านสบมาง

จากการส่งเสริมการใช้โปรแกรม Learn Square ตลอดปี 2550 ที่ผ่านมาพบว่า การจะนำ Learn Square ไปใช้ในระยะยาวนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ เนื่องจากโปรแกรม Learn Square สามารถแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูในเบื้องต้นได้ แต่เนื่องจากตัวโปรแกรมเอง ยังมีระบบที่ยากต่อการใช้งานสำหรับครูผู้สอนทั่วไปที่ไม่มีความสามารถเรื่องคอมพิวเตอร์สูงมากนัก เสนอว่าควรพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานและมีระบบการจัดงานที่ง่ายขึ้นรวมถึงตัว Learn Square ควรรองรับโปรแกรมต่างๆ มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

โดย : เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ นักวิจัย มจธ. e-mail :d_benjawan@yahoo.com 11 Oct 07

รายงานผลการติดตามหลักสูตรการใช้ระบบ e-Learning วันที่ 22-26 สิงหาคม 2550 โดยคุณพรชัย ธรรมรัตนนนท์/ศอ. และทีมมจธ.

1. วัดดอนมงคล มีการเรียนการสอนระดับชั้น ม1-ม3 ชั้นละ 4 ห้องเรียน มีพระครูและครู 9 รูป สามเณร 126 รูป ได้รับพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 25 เครื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง มีการเชื่อมต่อระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตใช้ Modem 56K ของ MOE Net ผลการติดตาม ขณะที่ตรวจเยี่ยมยังไม่สามารถใช้งานได้ โดยให้เหตุผลว่าสัปดาห์ที่ผา่นมาเครื่อง server เกิดปัญหาต้องติดตั้งใหม่และเพิ่งได้รับการอบรมเมือวันที่ 8-10 มิถุนายน 50 จีงยังไม่้ได้่ดำเนินการใดๆ คุณพรชัยจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และได้นำการประยุกต์ใฃ้ข้อมูลซีดี Unesco, e-Book บทเรียนอิืนๆ จนสามารถใช้งานได้ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้สามารถเชื่อมโยงกับลูกข่ายได้

2. วัดนิโครธาราม มีการเรียนการสอน ระดับม1-ม6 มีพระครู และครู 11 รุป สามเภร 13 รูป มีห้องคอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง เฉลี่ยการใช้ห้องคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 1 ชม.(ม1-3) และสัปดาห์ละ 2 ชม. (ม4-6) มีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตใช้ CAT CDMA 2 จุด ค่าบริการจุดละ 500 บาท ผลการติดตาม ยังไม่ได้ใช้งานอย่างจริงจัง ซอฟต์แวร์ยังมีปัญหาว่าไม่สามารถใช้งานได้จริง จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และได้แนะนำการประยุกต์ใช้ข้อมูลซีดี Unesco e-Book บทเรียนอืนๆ จนสามารถใช้งานได้

3. โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น มีการเรียนการสอน อนุบาล-ม3 มีครุ 12 คน นักเรียน 125 คน คอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง โดยเฉลี้ยใช้งานคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 2 ชม. ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ IP Star การติดตามงาน ไม่มีการประยุกต์ใช้ e-Lerning เพราะครุที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่งถุกย้ายไปที่อืนแลไม่ไ้ดโอนงานดิมให้กับครูที่ได้รับมอบหมายแทน

4. โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ มีนักเรียนระดับชั้น ม1-ม6 ครู 22 คน คอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง ใช้งานคอมพิวเตอร์สัปดาห้ละ 1คาบ (ม1-ม3) และ 2 คาบ/ส้ปดาห์ (ม.4-ม6) และได้เปิดให้นักเรียนเข้าใช้หลัง 16.00 น. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายใช้ IP Star 2 จุด 512KBps และ 256KBps ค่าใช้จ่ายเดือนละ 700 บาท ผลการติดตามงาน ยังไม่มีการประยุกต์ใช้งานe- Learning ขณะที่ตรวจอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ server

5. โรงเรียนมัธยมบ่อเกลือ สอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง ระดับม.1-ม.3 ได้เข้าเรียนคอมพิวเตอร์ 2 คาบ/สัปดาห์ ระดับม.4-ม.6 เรียนสัปดาห์ละ 1 ชม. และได้เปิดให้นักเรียนเข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทังตอนพักกลางวันและเย็น ระบบการเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตใช้ๅ IP Star 1 จุด 128 KBps ผลการติดตามงาน ปัจจุบันใช้Learnsquare กับนักเรียนระดับม.4-ม.6 สอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นหลักเพียงวิชาเดียว สื่อการสอนสร้างเอง ส่วนใหญ่ใช้ Acrobat

6. โรงเรียนบ้านสะว้า สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.3 มีครู 18คน คอมพิวเตอร์ 34 เครื่อง นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เรียนคอมพิวเตอร์ 1 ชม/สัปดาห์ ม.1-ม.3 เรียน 2ชม/สัปดาห์ และได้เปิดให้นักเรียนเข้าใช้คอมพิวเตอร์ทั้งตอนกลางวันและตอนเย็น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายใช้ IP Star 1 จุด ผลการดำเนินงาน ใช้ระบบ learnsquare กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 เรียนวิชาภาษาอังกฤษ แทนครูที่ขาดแคลนและใช้สื่อเสริมทีไ่ด้จากศูนย์ในการเรียนเสริม แต่ไม่มีการสร้างบทเรียนใหม่เอง

ในการนี้ทางทีมนักวิจัยจากศอ.ร่วมเดินทางเพื่อไปสำรวจพื้นที่เพิื้่อดำเนินการติดตั้ง WIMAX ด้วย ทั้งนี้ ผลลัพธ์ทางศอ.จะได้มีการวิเคราะห์และดำเนินการต่อไป (บันทึกข้อมูลโดย ปณาลี พลจันทร์/ศอ.)

รายงานความก้าวหน้าโครงการอบรม Learn2 ครั้งที่ 3 จ.น่าน

มจธ.โดยการสนับสนุนของเนคเทคได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Learn2 สำหรับครูสังกัด อ.บ่อเกลือ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฏาคม 2550 ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน :

จากการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สนใจและตั้งใจศึกษาบทเรียนที่วิทยากรถ่ายทอด มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เมื่อพบปัญหาจะซักถามวิทยากรทันที หลังการอบรมวิทยากรเสนอให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ที่ควรจะเป็นวิทยากรในการจัดอบรม Learn2ครั้งต่อไป ที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เดือนสิงหาคม 2550 ซึ่งจากการเสนอรายชื่อของผู้เข้ารับการอบรมและคณะทำงานมีความเห็นตรงกันว่า นายสุพจน์ สุทธิแสน จากโรงเรียนสบมาง และนายดาวี ตันเวียง จากโรงเรียนบ้านนาขวาง มีความพร้อมในการฝึกหัดเป็นวิทยากรในรุ่นถัดไปได้ เนื่องจากสามารถใช้โปรแกรมและถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมคนอื่นได้อย่างชำนาญ ซึ่งกำหนดการการจัดอบรม Learn2 ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้ายของปี 2550) จะจัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ให้กับครูสังกัด อ.เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2550

 • Report.doc: รายงานการอบรม Learn2 ครั้งที่ 3

โดย : เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ นักวิจัย มจธ. e-mail :d_benjawan@yahoo.com 8 Aug 07

โครงการ Phukha IT Valley

คณะทำงานนำโดยอาจารย์พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประชุมร่วมกับอาจารย์พระคงศิลป์ เขื่อนอ้น (โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธาราม) อาจารย์กิ่งดาว จำปา (โรงเรียนบ่านบ่อหลวง) อาจารย์พิศิษฐ์ อุดอ้าย (โรงเรียนบ่อเกลือ) คุณเบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ (นักวิจัย) ร่วมระดมสมองวางแผนการดำเนินงานไอที ระยะ 1 ปี (ระหว่างเดือนกรกฏาคม 2550 – กันยายน 2551) ให้กับโรงเรียนสังกัด อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวม 9 โรงเรียน โดยใช้ชื่อโครงการว่า Phukha IT Valley ซึ่งช่วงปีแรกให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเนคเทค

โดย : เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ นักวิจัย มจธ. e-mail :d_benjawan@yahoo.com 9 Jul 07

ความก้าวหน้าโครงการอบรม Learn2 จ.น่าน

- ครั้งที่ 2

มจธ.โดยการสนับสนุนของเนคเทคได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Learn2 ระหว่างวันที่ 23-25 เม.ย.50 ณ พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน :

จากการอบรมพบว่า ครูผู้หญิงส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่าครูผู้ชาย ครูฆราวาสและครูพระที่มาเข้าร่วมอบรมสนใจพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาของตนเอง เมื่อจบการอบรม ครูต้องการกลับไปสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Learn2 เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอนจริง โดยต้องการให้มีทีมนักวิชาการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง การอบรมครั้งนี้ ยังไม่พบครูที่มีความสามารถจะพัฒนาต่อเป็นวิทยากรได้ ดังนั้นการอบรมครั้งต่อไปในพื้นที่ยังมีครูพิศิษฐ์ อุดอ้าย และครูกิ่งดาว จำปา เป็นวิทยากรต่ออีกครั้ง โดยมีนักวิชาการจากโครงการมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนต่อไป

 • report.doc: รายงานการอบรม Learn2 ครั้งที่ 2

โดย : เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ นักวิจัย มจธ. e-mail :d_benjawan@yahoo.com 9 Jul 07

แหล่งข้อมูล

ประกาศ

ขอบริจาคเสื้อผ้ากันหนาวและหนังสือสำหรับโรงเรียนในจังหวัดน่าน สำหรับการเดินทางในวันที่ 17-19 พ.ย. 2549 สถานที่บริจาค ห้อง 217

-- UrachadaKetprom - 15 Nov 2006

ประกาศ

เรียน ทุกท่าน

เรื่อง: ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ชนบทจังหวัดน่าน

สถานที่: โรงเรียนในพื้นที่ชนบทจังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์: สืบเนื่องมาจากโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์สู่โรงเรียนและชุมชน (School and Community Outreach Project) โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อลดระดับความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยี และพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของนักเรียนและประชากรในพื้นที่ชนบท

สำหรับปี 2550 ในพื้นที่จังหวัดน่านทางอาสาสมัครของโครงการมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการอบรม Learn2 และสร้างเสริมประสบการณ์ให้คุณครูในพื้นทีชนบทได้มีโอกาสพัฒนาสื่อการสอนและวิธีการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนสื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมครั้งนี้มีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการอบรม 2 เครื่อง สำหรับคุณครู 2 ท่านจากอำเภอบ่อเกลือ และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำไปใช้ในการอบรมต่อเนื่องให้กับคุณครูที่สนใจจาก 19 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่านตลอดระยะเวลา 1 ปี จึงใคร่ขอความร่วมมือในการบริจาคเงินช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

วันที่จะดำเนินการจัดมอบและถ่ายทอดความรู้: 16 – 20 มกราคม 2550 วันที่ 16-17 มกราคม: อบรมคุณครู 2 ท่านโดยอาสาสมัครเนคเทค วันที่ 18-20 มกราคม: อบรมคุณครูจาก 19 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน

ความร่วมมือ: นี่คือโอกาสที่ท่านจะช่วยสร้างโอกาสให้คุณครูดอยและเด็กๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียม หากท่านใดสนใจบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมข้างต้น มีวิธีง่ายๆ คือ: 1. ผ่านกล่องบริจาคที่ตึกเนคเทค ห้อง RFID(418) ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 19 ม.ค. 2550 2. ติดต่อ คุณอุรัชฎา เกตุพรหม urachada.ketprom@nectec.or.th เบอร์ 02-564-6900 ต่อ 2422

-- UrachadaKetprom - 09 Jan 2007

toggleopenShow attachmentstogglecloseHide attachments
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
docdoc รายงานการอบรม_LearnSquare.doc manage 107.0 K 09 Jul 2007 - 16:20 BenjawanDamromgkijkarn รายงานการอบรม Learn2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 เม.ย. 50
docdoc Proposal_PhuKha_IT_Valley.doc manage 110.5 K 09 Jul 2007 - 16:40 BenjawanDamromgkijkarn โครงการ Phukha IT Valley
docdoc รายงานฉบับสมบูรณ์_Learn3.doc manage 4413.0 K 08 Aug 2007 - 13:46 BenjawanDamromgkijkarn รายงานการอบรม Learn2 ครั้งที่ 3
docdoc Report_Learn2_no3.doc manage 4413.0 K 08 Aug 2007 - 13:46 BenjawanDamromgkijkarn รายงานการอบรม Learn2 ครั้งที่ 3
docdoc Report.doc manage 4413.0 K 08 Aug 2007 - 13:47 BenjawanDamromgkijkarn รายงานการอบรม Learn2 ครั้งที่ 3
docdoc report_learn2.doc manage 107.0 K 08 Aug 2007 - 13:51 BenjawanDamromgkijkarn รายงานการอบรม Learn2 ครั้งที่ 2
docdoc report.doc manage 107.0 K 08 Aug 2007 - 13:51 BenjawanDamromgkijkarn รายงานการอบรม Learn2 ครั้งที่ 2
docdoc LearnSquare4_Report.doc manage 152.5 K 11 Oct 2007 - 11:58 BenjawanDamromgkijkarn รายงานการอบรม Learn2 ครั้งที่ 4
pdfpdf Nan_WirelessSurvey.pdf manage 550.2 K 16 Oct 2007 - 14:05 PanaleePonlajan? รายงานการสำรวจโรงเรียนในพื้นที่อมก๋อยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบเครือข่าย
Edit | WYSIWYG | Attach | Printable | Raw View | Backlinks: Web, All Webs | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | More topic actions
 
Powered by NTL
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by National Electronics and Computer Technology Center, NECTEC.
Ideas, requests, problems regarding NTL? Send feedback