Main Page

From NectecPedia

Jump to: navigation, search


ยินดีต้อนรับสู่ ประชาคมความรู้ NECTEC*PEDIA

ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ ความชำนาญ ในหน้าเว็บแห่งนี้

วิทยาการ/วิศวกรรมด้านต่างๆ

LAWS | EmergingIssues | OLPC-TH | RFID-TH | ETHICS | . . . .ECTI GlossaryEthics จริยธรรมกับพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

EmergingIssues โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต

โครงการ "ศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต" ฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช. ดำเนินการขึ้นเพื่อสนองความประสงค์ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อศึกษาประเด็นใหม่ๆ ที่ประเทศไทยต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า เพื่อการรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ในโลกที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไป เว็บนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยในการประสานงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างแต่ละสาขา และในการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เราเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐


LAWS กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย


OLPC-TH One Laptop Per Child Thailand


RFID-TH

เทคโนโลยี RFID เพื่อการพัฒนาประเทศไทย


คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านความหมายของคำศัพท์เทคนิคต่างๆในวิทยาการอิเล็กทรอนิกส์ การคำนวณ โทรคมนาคม และ สารสนเทศ


กฎ กติกา และ มารยาท ของการเข้าร่วมประชาคมแห่งนี้

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บนี้ เป็นการแบ่งปันความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ ตราบใดที่มีการอ้างอิงต้นฉบับ และแจ้งให้สมาชิกของประชาคมทราบในเว็บนี้ ว่าขอนำไปใช้ที่ไหน ท้งนี้ความเห็นต่างๆในเว็บนี้ เป็นความเห็นอิสระของผู้เขียน (แต่ละท่าน) ไม่จำเป็นต้องตรงกับนโยบายของเนคเทค หรือ สวทช.แต่อย่างใด สิทธิความเป็นเจ้าของในข้อเขียน เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านโดยตรง และห้ามผู้อื่นนำไปข้อความในเว็บนี้ไปพิมพ์จำหน่ายเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อเขียน โปรดติดต่อกันเองระหว่างผู้ขอใช้และผู้เขียน การเสนอความเห็น ขอให้ใช้ภาษาที่สุภาพและเขียนอยู่ในเนื้อเรื่อง หากท่านพบข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งลบพร้อมอธิบายเหตุผลด้วย

โปรดอ่าน User's Guide สำหรับการใช้งาน.

ท่านที่ประสงค์จะสร้าง blog ส่วนตัว เพื่อแบ่งปันความรู้ในเรื่องที่อยู่นอกกรอบของ NECTEC*PEDIA ท่านสามารถสร้าง blog เพื่อแบ่งปันความรู้จากตัวท่านกับประชาคมได้ที่ GotoKnow เว็บพันธมิตรของเราเพื่อการจัดการความรู้ [1]


คู่มือการใช้งานและร่วมเขียนใน NECTEC*PEDIA (Wiki Manuals)


--Htk 12:04, 26 November 2006 (EST)